Werkwijze

Werkwijze

Onze werkwijze is eenvoudig.

  • Naar aanleiding van uw wensen, onze input en het beschikbare budget doen wij u een concreet voorstel met mogelijkheden. Deze fase bespreekt men in een uitgebreid kennismakingsgespre
  • Na uw akkoord gaan wij aan de slag met de uitwerking. Het ontwerp wordt gedetailleerd uitgewerkt en voor definitieve goedkeuring besproken.
  • Na de definitieve goedkeuring komen we in de realisatiefase. Nu worden alle plannen gerealiseerd. Tussentijds werkt de projectleider nauw samen met de opdrachtgever en het team om het project in goede orde te laten verlopen, het budget te bewaken en de deadline te waarborgen.
  • Tot slot evalueren wij het project met u en leveren wij het project op. U ontvangt na oplevering een projectrapportage met daarin alle informatie over de producten en diensten die in het project zijn toegepast. Handig voor als u in de toekomst op een andere locatie een zelfde soort project wilt uitvoeren (denk aan winkelfilialen)
  • Na oplevering verzoeken wij u om het project op te mogen nemen in ons portfolio. De opdrachtgever neemt hierover altijd de laatste beslissing.